Welkom bij het Auto Hobby Centrum groot Gilze-Rijen
Onze doelstellingen

Zelf werken aan uw voertuig.
Onderhoud, schadeherstel en restaureren.
Dit bevorderen door ondermeer instructie en advies door "toezichthouders" die door het bestuur zijn aangewezen.

Openingstijden

Open op maandag tot en met donderdag
van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Vanaf oktober zal de club elke maand geopend zijn op de 2 eerste zaterdagen van de maand van 10.00-16.00 uur.
.

Contributie

Sinds 1 januari 2015 is de contributie:
Auto 24 euro per jaar, motor 12 euro per jaar.
Graag uw betalingen aanpassen.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimale duur van 1 jaar. Opzegging dient schriftelijk (of per email) te geschieden.


Het bestuur:
Voorzitter:             
Secretaris:             
Penningmeester:    
Inventarishouder:    
Technisch adviseur:
Harry Oude Middendorp
Vacature
Gerard Hijmans
Nico Buytendijk
Peter Visser
Kijk even bij de mededelingen voor de laatste informatie (aangepast Huishoudelijke bepalingen ! )