Mededelingen
Algemene ledenvergadering 2019
12-4-2018 om 14.00 uur

Noteer deze datum alvast in uw agenda, nadere informatie volgt nog (plaats e.d.)